Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”, umowa o dofinansowanie projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00.

Kalendarium

  • 11 lipca 2017- termin składania ofert na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o.o.
  • 1 czerwca 2017 r. - ogłoszenie przetargu na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o.o
  • 4 maja 2017 r. – umowa z Kancelarią Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy p. z Warszawy na opracowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych na realizację zadań: nadzór inwestorski oraz realizację robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka”
  • 28 lutego 2017 roku – zgoda Zgromadzenia Wspólników Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka”.
  • 28 grudnia 2016 r. - umowa na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.