Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”, umowa o dofinansowanie projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00.

Aktualności

Otwarte oferty na budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

W czwartek 15 marca 2018 r. o godz. 11:00 upłynął termin składania ofert na wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" największej inwestycji w historii szpitala, czyli inwestycji pn. Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.

Na przetarg wpłynęły dwie oferty:

- firmy MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna z Gliwic - o wartości 98 694 270,00 zł brutto

- firmy ERBUD SA z Warszawy – o wartości 98 739 533,65 zł brutto.

Przypomnijmy: to już drugi przetarg na budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Pierwszy, w lipcu 2017 r. nie został rozstrzygnięty, ponieważ dwie oferty, które wówczas wpłynęły znacząco przekraczały kwotę, która szpital mógł przeznaczyć na inwestycję.

Aktualnie Spółka dysponuje kwotą 78 422 745,00 zł brutto.