Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”, umowa o dofinansowanie projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00.

Aktualności

Umowa z wykonawcą Centrum Zdrowia Matki i Dziecka podpisana!

Cannot find Podpisanie_umowy subfolder inside /szpital/web/www/czmid/images/sampledata/Podpisanie_umowy/ folder.
Admiror Gallery: 5.0.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.4.6

15 maja 2018 r. podpisana została umowa na projekt i realizację największej inwestycji w dziejach szpitala. Centrum dedykowane kobietom i ich dzieciom będzie pięciokondygnacyjnym budynkiem o powierzchni ponad 14 tys. m kw., mieszczącym ponad 170 łóżek szpitalnych. Zaplanowano tam oddziały, których obecnie nie ma żaden lubuski szpital…

Z ramienia wykonawcy, czyli firmy MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna, umowę podpisali: Marek Morawski – Prezes Zarządu i Dariusz Frankowski – Wiceprezes Zarządu. Nasz szpital reprezentował Prezes Zarządu dr Marek Działoszyński.

W briefing prasowym, podczas którego nastąpiło uroczyste podpisanie umowy, uczestniczyli również: Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Kazimiera Kucharska-Barczyk - Kierownik Klinicznego Oddziału Pediatrii.

Kiery nastąpi symboliczne wbicie łopaty? Zgodnie z harmonogramem:

  • na koniec maja br. - wykonawca zobowiązany jest przedstawić koncepcję budynku oraz zagospodarowania terenów wokół niego,
  • nie dłużej jak do 29 czerwca br.  powinno trwać przygotowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę,
  • do 30 października 2020 r. przewiduje się zakończenie robót budowlanych.

Warto wspomnieć, iż tego samego dnia Zarząd szpitala podpisał również, z francuską firmą SAFAGE Societe par Actions Simplifiee, umowę na nadzór  inwestorski robót budowlanych tej inwestycji.

Przypomnijmy -  CZMiDz finansowane jest przede wszystkim ze środków unijnych, a konkretnie Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 (blisko 56 mln zł). Ponad 32 mln zł to dotacja z budżetu województwa, a 9 mln z budżetu państwa. Reszta to wkład własny szpitala.

Planowana struktura Centrum zakłada m.in. stworzenie oddziałów, których obecnie nie ma
w Lubuskiem tj. Oddział Onkologii Dziecięcej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci oraz odcinek izolacyjno-zakaźny.

 

ODDZIAŁ

LICZBA ŁÓŻEK

Oddział Pediatrii Ogólnej z wydzielonymi łóżkami na potrzeby endokrynologii, hematologii i nefrologii dziecięcej, a także wydzielony odcinek izolacyjno-zakaźny

52 łóżka,  tym  46 pediatrycznych i 6 izolacyjno-zakaźnych

Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z łóżkami przeznaczonymi również na potrzeby chirurgii noworodka i traumatologii

30 łóżek

Oddział Onkologii Dziecięcej

12 łóżek

Oddział Położnictwa z traktem porodowym i salą cięć cesarskich

23 łóżka dla matek, 23 łóżeczka dla noworodków, 2 sale do cięć cesarskich

Oddział Neonatologiczny przeznaczony również dla potrzeb patologii noworodka

15 łóżeczek intensywnej terapii noworodka,
12 stanowisk OIOM

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci

6 łóżek

 

Więcej na temat celu inwestycji przeczytasz TUTAJ