Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”, umowa o dofinansowanie projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00.

Aktualności

Umowa na dofinansowanie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka podpisana!

28 grudnia 2016 r. Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz Prezes Zarządu naszego Szpitala podpisali umowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Łączny koszt inwestycji, która uzyskała pozytywna opinię Wojewody to 92 mln zł!

Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i zmniejszenie nierówności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej. Centrum Zdrowia Matki i Dziecka stworzy nowe możliwości leczenia, które dotychczas nie były dostępne na naszym terenie. To właśnie w CZMiDz mają powstać oddziały, których obecnie nie ma na mapie zdrowotnej Lubuskiego - Oddział Onkologii Dziecięcej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci, czy dodatkowe łóżka izolacyjno-zakaźne na Oddziale Pediatrycznym. Celem inwestycji jest zapewnienie kompleksowej opieki nie tylko nad dziećmi w wieku 0-18 lat, ale również nad matką w okresie ciąży i tuż po niej.

Gdzie powstanie Centrum? Inwestycja zaplanowana na lata 2017-2020 zakłada rozbudowę pawilonu w którym obecnie znajduje się m.in. oddział położniczo-ginekologiczny i neonatologiczny.

Warto zaznaczyć, że już w 2014 r. ówczesny Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska zwróciła uwagę, że pod względem liczby łóżek pediatrycznych, kompleksowości świadczeń i liczby lekarzy pediatrów, w przeliczeniu na 100 tys. dzieci, Lubuskie plasuje się na ostatnim miejscu w kraju! Jej zdaniem, taka sytuacja wymaga natychmiastowych i długofalowych działań naprawczych. W efekcie w maju 2014 roku Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął dokument pn. Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2016-2020, który wskazuje m.in. na:

-ograniczoną dostępność do świadczeń z zakresu pediatrii oraz innych specjalności dziecięcych (głównie gastrologii, diabetologii, endokrynologii, kardiologii, onkologii i hematologii),

-brak szpitala dziecięcego zapewniającego kompleksowe leczenie dzieci, w szczególności zapewniającego realizację świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym i intensywnej terapii dla dzieci (brak takich oddziałów w Lubuskiem).

Co ważne, obecnie najciężej chore dzieci, w celu uzyskania pomocy kierowane są do ośrodków w innych województwach, co ze względu na konieczność transport znacznie zmniejsza szanse na przeżycie i powrót do zdrowia. Należy podkreślić, że Szpital w Zielonej Górze ma Centrum Urazowe do którego trafiają również dzieci.

 

Planowana struktura oddziałowa CZMiDz:

1.Oddział Pediatrii Ogólnej z wydzielonymi łóżkami na potrzeby endokrynologii, hematologii i nefrologii dziecięcej, a także wydzielony odcinek izolacyjno-zakaźny.

2.Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z łóżkami przeznaczonymi również na potrzeby chirurgii noworodka i traumatologii

3.Oddział Onkologii Dziecięcej

4.Oddział Położnictwa z traktem porodowym i salą cięć cesarskich

5.Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Patologii Noworodka i intensywną terapią noworodka

6.Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci

 

Montaż finansowy inwestycji:

Planowany koszt całkowity: 92 000 000,00 zł

Planowane dofinansowanie UE: 56 000 000,00 zł

Dotacja z budżetu Województwa Lubuskiego: 12 000 000,00 zł

Kredyt/pożyczka: 24 000 000,00 zł