Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”, umowa o dofinansowanie projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00.

Kalendarium

 • 14 marca 2023 r. - CZMiD zostaje nadane imię dr. Zbysława Kopyścia, wieloletniego ordynatora oddziału dziecięcego zielonogórskiego szpitala.
 • 12 grudnia 2022 r. - Oficjalne otwarcie CZMiD.
 • 7 listopada 2022 r. - Rozpoczęcie przenosin oddziałów do CZMiD. 
 • 4 sierpnia 2022 r. - Samorząd Województwa Lubuskiego przeznacza 3 mln zł dotacji. Pieniądze zostaną przeznaczone głównie na wsparcie kształcenia  studentów Collegium Medicum.  
 • 1 kwietnia 2022 r. - Rozpoczęcie prac adaptacyjnych i wyposażania w sprzęt pomieszczeń budynku
 • 31 marca 2022 r. - Zakończenie działalności Szpitala Tymczasowego w budynku CZMiD
 • 22 września 2021 r. - Centrum Zdrowia Matki i Dziecka otrzymało nagrodę „Lubuskiego Mistera Budowy” w kategorii budownictwa użyteczności publicznej
 • 23 kwietnia 2021 r. – Podpisanie umowy, w ramach której Szpital Uniwersytecki z budżetu województwa otrzymał 15 mln zł na wyposażenie CZMiD
 • 7 grudnia 2020 r. – Otwarcie Szpitala Tymczasowego w budynku CZMiD
 • 30 listopada 2020 r. – Podpisanie protokołu końcowego z wykonawcą prac budowlanych
 • 3 listopada 2020 r. - Podpisanie umowy z wojewodą lubuskim, na mocy której w budynku CZMiD ma powstać Szpital Tymczasowy dla chorych na COVID-19
 • 30 stycznia 2020 r. - Umowa w sprawie przekazania dotacji celowej Szpitalowi z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do zadania pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka Szpitalowi Uniwersyteckiemu im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.”.
 • 24 września 2019 r. - zawieszenie wiechy na budynku. Zamknięcie stanu surowego.
 • 23 września 2018 r. - oficjalne rozpoczęcie budowy, podpisanie aktu erekcyjnego.
 • 17 września 2018 r. - uzyskanie pozwolenia na budowę.
 • 15 maj 2018 r. - podpisanie umowy z wykonawcą tj. firmą Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna.
 • 13 kwietnia 2018 r. - rozstrzygnięcie przetargu - wybór wykonawcy.
 • 6 kwietnia 2018 r. - dofinansowanie inwestycji z budżetu województwa kwotą 20.271.575 zł .
 • 29 stycznia 2018 r. -  ogłoszenie drugiego przetargu na wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Termin składania ofert - 14 marca 2018 r.
 • 11 lipca 2017- termin składania ofert na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o.o.
 • 1 czerwca 2017 r. - ogłoszenie przetargu na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o.o
 • 4 maja 2017 r. – umowa z Kancelarią Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy p. z Warszawy na opracowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych na realizację zadań: nadzór inwestorski oraz realizację robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka”.
 • 28 lutego 2017 r. – zgoda Zgromadzenia Wspólników Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka”.
 • 28 grudnia 2016 r. - umowa na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.