Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”, umowa o dofinansowanie projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00.

Kontakt

Telefon: Centrum Rejestracji i Informacji – Call Center: tel. 68 32 96 200

Telefon:  Izba Przyjęć CZMiD - 68 30 00 747

Realizuje przyjęcia chorych na:

 • Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałami Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii Dziecięcej
 • Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej
 • Kliniczny Oddział Neonatologii
 • Pielęgniarka Oddziałowa - Ada Hincyngier - 68 30 00 747

Telefon:  Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna – Tel. 68 32 96 305

Telefon:  Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej:

 • Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej – 68 32 96 356
 • Kierownik Oddziału:  dr hab. n. med. Marcin Polok, prof. UZ – 68 32 96 354
 • Pielęgniarka Oddziałowa – Barbara Muszyńska  – 68 32 96 675
 • Dyżurka Lekarska – 68 32 96 355
 • Sekretariat –  68 32 96 286

Telefon:  Kliniczny Oddział Neonatologii:

 • Kierownik Oddziału, dr n. med. Marzena Michalak-Kloc 68 3000 761
 • Sekretariat Oddziału Neonatologii 68 32 96 424
 • Pielęgniarka Oddziałowa, p.o. Andżelika Goździejewicz 68 32 96 427
 • Gabinet Lekarski Pododdziału Intensywnej Terapii Noworodka 68 32 96 425
 • Gabinet Lekarski Pododdziału Patologii Noworodka 68 32 96 426
 • Pododdział Patologii Noworodka 68 32 96 429
 • Pododdział Intensywnej Terapii Noworodka 68 32 96 428

Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałami: Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii Dziecięcej:

 • Sekretariat/ rejestracja: 68 3296 691
 • Kierownik Oddziału: prof. dr hab. n. med. Marcin Zaniew – 68 32 96 387
 • Pielęgniarka Oddziałowa: Janina Kulikow – 68 32 96 393
 • Dyżurka Lekarska (dzieci młodsze) – 68 32 96 392
 • Dyżurka Lekarska (dzieci starsze) – 68 32 96 388
 • Dyżurka Pielęgniarska (dzieci młodsze) – 68 32 96 699
 • Dyżurka Pielęgniarska (dzieci starsze) – 68 32 96 391

 Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci:

 • Sekretariat/ rejestracja: 68 3296 266
 • Kierownik Oddziału: lek. Dorota Michałowska – 68 30 00 650
 • Pielęgniarka Oddziałowa: Beata Wudarczyk – 68 30 00 664

 Kliniczny Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej:

 • Sekretariat/ rejestracja: 68 32 96 390
 • Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Ewa Gorczyńska, prof. UZ – 68 30 00 725
 • Pielęgniarka Oddziałowa: Jolanta Rapiej 68 30 00 724

 Blok Operacyjny CZMiD:

 • Sekretariat: - 68 30 00 678 
 • Kierownik Oddziału: lek. Paweł Matecki – 68 32 96 685 
 • Pielęgniarka Oddziałowa: Anna Ignyś – 68 32 96 685 

 Kliniczny Oddział Położniczo-Ginekologiczny:

 • Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Rafał Rzepka, prof. UZ – sekretariat 68 3296 458

Sekretariat Odcinka Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Onkologicznej – 68 3296 458 

Sekretariat Odcinka Patologii Ciąży, Porodowego oraz Rooming-in – 68 3296 436 lub 537 258 672 

Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna (w budynku CZMID - parter) – Tel. 68 32 96 305

Odcinek Patologii Ciąży :

 • Dyżurka Lekarska –  68 329 64 32
 • Dyżurka Położnych – 68 329 64 33
 • Położna Oddziałowa: Lucyna Jęczała – 68 329 63 06

Odcinek Porodowy:

 • Dyżurka Lekarska – 68 329 64 44
 • Dyżurka Położnych – 68 329 64 45

Odcinek Rooming-in 

 • 68 329 64 38
 • 68 329 64 39
 • 68 329 64 40

Odcinek Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Onkologicznej

 • Dyżurka Lekarska – 68 329 64 41
 • Dyżurka Pielęgniarska – 68 329 64 35
 • Położna Oddziałowa: Łucja Majkut – 68 329 64 31

Punkt konsultacyjny dla karmiących piersią 730 711 767